Information

LEREN IN BEWEGING gaat uit van het principe dat een team meer is dan een groep individuen.

Een team is deel van een groter geheel en bestaat uit leden en een leider. Het team heeft een doel, beweegt zich ergens naar toe. Door samen te werken ontstaat er dynamiek tussen het team en de omgeving, de leider en de leden en tussen de leden onderling.

Teams kunnen vastzitten in de modder van gebeurtenissen binnen of buiten het team, waardoor de meerwaarde verloren gaat. Ik bied teams de ruimte om hun samenwerking te optimaliseren, door bv. het doel te verhelderen of taken en rollen te herschikken. In dit proces heb ik oog voor de omgeving, de historie van het team en de kwaliteiten van de leider en de leden.

 

 

Een echte gemeenschap begint in de harten van mensen