Information

LEREN IN BEWEGING heeft als doel mensen te faciliteren in hun ontwikkeling, uitgaande van ieders individuele eigenheid, kracht en kwaliteiten.

Om ons heen is de wereld constant in beweging. Dat vraagt van mensen een voortdurend zoeken naar evenwicht tussen de mens die wij zijn en de omgeving waarin wij verkeren. Soms raakt de balans verstoord. Een ander mens kan de spiegel zijn waardoor je je bewust wordt van wat er met je gebeurt en welke beweging nodig is om weer in evenwicht te komen. Als trainer en coach bied ik, Piet Jan Kuipers, een rijke en inspirerende leeromgeving, waarin je wordt uitgedaagd om de beweging te maken die het evenwicht van jou in relatie tot de context waarin je leeft, herstelt.

 

Emotion is motion: gevoel creëert beweging